Huur een fiets

Een tijdelijke fiets nodig voor bijvoorbeeld een halve of een hele dag of nog een stuk langer? Bike RiQez biedt diverse huurfietsen aan, welke van een uitstekende kwaliteit zijn en bovendien een onderhoudsbeurt gehad hebben.

Binnen ons assortiment aan huurfietsen bieden wij veel verschillende merken en modellen fietsen aan voor zowel heren, dames als kinderen. Bekijk onze aantrekkelijke tarieven hieronder en kom gerust eens bij ons langs.

Rent a bike

Need a temporary bicycle for, for example, half a day or a whole day or a lot longer? Bike RiQez offers various rental bikes, which are of excellent quality and have also been serviced.

Within our range of rental bicycles we offer many different brands and models of bicycles for men, women and children. View our attractive rates below and feel free to visit us.

Fietsverhuur bij Bike RiQez

Bicycle rental at Bike RiQez

  • Dagverhuur € 10,-

  • Week verhuur € 50,- (7 dagen)

  • Borgsom contant € 50,-

  • Day rental € 10,-

  • Weekly rental € 50,- (7 days)

  • Deposit cash € 50,-

Voorwaarden fietsverhuur

Als u bij ons een fiets huurt, zijn wij helaas ook genoodzaakt om voor de verhuur een aantal voorwaarden te stellen:

Een ieder die gebruik maakt van onze fietsen is een huurder. Wij dragen zorg dat de fietsen in goede staat zijn alvorens deze verhuurd worden. Wij raden u echter aan om de huurfiets na te lopen op eventuele gebreken. Bij betaling zowel contant als elektronisch gaat u automatisch akkoord met onze voorwaarden en erkent u hier kennis van te hebben genomen.

De huurder van een fiets of ander materiaal dient goed voor het gehuurde te zorgen.

Bij pech tijdens de huurperiode is de huurder zelf verantwoordelijk voor de eventuele reparatie en de kosten daarvan. De verhuurder draagt daar geen verantwoordelijkheid over. Het is niet toegestaan om de huurfietsen te gebruiken op het strand. De gehuurde fiets is uitsluitend bestemd voor 1 persoon.

Schade of diefstal

De huurder is aansprakelijk voor beschadiging aan of verlies van de fiets(en) of onderdelen daarvan. Dat geldt eveneens voor de bijgeleverde accessoires zoals fietssleutels, sloten, helm etc. Indien de fiets gestolen of beschadigd is draagt u de sleutel, de beschadigde fiets en/of een politierapport over aan verhuurder. Bij schade of diefstal zal dit ten alle tijden worden verhaald op de huurder. Hetgeen wat in rekening wordt gebracht zal overeenkomen met de nieuwwaarde.
Schade of letsel aan derden kan niet worden verhaald op de verhuurder. De huurder zal een beroep moeten doen op zijn eigen WA-verzekering.

Borg

Huurder dient zich te legitimeren met een geldig ID. Hier maken wij ter plaatse een foto van die als borg dient. Bij het huren van een e-bike voor meerdere dagen bestaat de borg, naast kopie ID, uit een bedrag van € 50 per fiets. De borg krijg je na inleveren van de e-bike (in zelfde staat als moment waarop je deze huurde) in terug. De borg dient u contant te betalen.

Privacypolicy

Gedurende de huurperiode bewaren wij uw klantgegevens. Na de huurperiode bewaren wij de gegevens voor korte duur als dekking voor eventueel verborgen schades. De huurdergegevens zullen niet worden gebruikt voor het versturen van reclame of anderszins. De gegevens zullen nooit worden doorverkocht aan derden.

Speciale machtiging in afwijking van de privacypolicy

In geval van diefstal door klant (niet retourneren van het gehuurde zonder toelichting en niet meer te bereiken zijn) machtigt de huurder de verhuurder om, door middel van mobiele telefoon-gegevens, bankgegevens, accommodatie verhuurder, foto id-bewijs of andere bewijsstukken de woonplaats, adres en andere relevante gegevens op te vragen bij bank, mobiele telefoonmaatschappij of overheidsinstantie. Kosten die de verhuurder hierbij maakt komen additioneel voor rekening van de dief/klant. De klant verklaart middels deze verhuurovereenkomst akkoord te zijn met deze bepaling.